Wydział Ekonomii
i Finansów

Nabór wniosków UiPDN

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezesa Oddziału, prof. Andrzeja Ciereszko uprzejmie informujemy, że do 22 października 2021 roku można składać wnioski na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechnienia nauki. Niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej PAN:

https://instytucja.pan.pl/index.php/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/skladanie-wnioskow

kryteria oceny wniosków:

https://instytucja.pan.pl/images/2019/UIPDN/Kryteria_przyj%C4%99te_przez_komisj%C4%99_2019_20.08.pdf

formularze:

https://instytucja.pan.pl/index.php/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/formularze#wnioski