Wydział Ekonomii
i Finansów

Nabór wniosków o stypendium socjalne, zapomogę

19 października 2020 r.  o godz. 00:01 zostanie uruchomione generowanie wniosków stypendialnych w USOSweb Uniwersytetu w Białymstoku o: stypendium socjalne, zapomogę.

Termin zamknięcia składania wniosków: 2 listopada 2020 r o godz. 23:59

 

Podstawa prawna informacji: Komunikat nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 października 2020 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok akademicki 2020/2021.

 

UWAGA!!!

W roku akademickim 2020/2021 z uwagi na obowiązujące na WEiF UwB zasady reżimu sanitarnego związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wnioski w formie papierowej przyjmowane są wyłącznie do skrzynek podawczych.

 

Wnioski o stypendium socjalne należy składać dopiero uzyskaniu akceptacji oświadczenia o dochodach (w USOSweb). W wersji papierowej należy złożyć wniosek i oświadczenie o dochodach wygenerowane z USOSweb oraz wszystkie oświadczenia studenta i członków rodziny (w szczególności z27 oraz zgodna na przetwarzanie danych osobowych).

 

Student zobowiązany jest do przedstawienia zgody pełnoletnich członków rodziny na przetwarzanie danych, przy składaniu Oświadczenia o dochodach, w którym wymienione są osoby trzecie (rodzice, pełnoletnie i niepełnoletnie rodzeństwo, małżonek, pełnoletnie i niepełnoletnie dzieci) lub gdy występuje o zapomogę, której uzasadnieniem są powody dotyczące ww. członków rodziny.

Oświadczenie ww. należy zamieścić w systemie wraz z pozostałymi załącznikami.

Druk do pobrania: https://weif.uwb.edu.pl/aktualne-formularze (oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych).

 

W przypadku potrzeby kontaktu bezpośredniego prosimy o wcześniejszą rejestrację przy wykorzystaniu kalendarza:

>>>LINK DO KALENDARZA<<<

 

Dane kontaktowe:

Marta Kosińska

m.kosinska@uwb.edu.pl

tel.: 85 745 7701