Wydział Ekonomii
i Finansów

Nabór wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych

22 października 2020 r. zostanie uruchomione generowanie wniosków stypendialnych
 w USOSweb Uniwersytetu w Białymstoku o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Termin zamknięcia składania wniosków: 2 listopada 2020 r. o godz. 23:59

 

Podstawa prawna informacji: Komunikat nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 października 2020 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok akademicki 2020/2021.

UWAGA!!!

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych powinien być wypełniony i zarejestrowany przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB oraz złożony w sekcji – Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.

Przed złożeniem wniosku bardzo proszę o kontakt telefoniczny w celu umówienia godziny spotkania. Bardzo proszę o nie odkładanie złożenia wniosku na ostatnią chwilę.

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych - dr Patrycji Goryń

Adres: 

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Świerkowa 20B, pokój 17

15-328 Białystok 

Tel: 85 745 78 89

e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl