Wydział Ekonomii
i Finansów

Nabór do SKNST

Studentów i doktorantów zapraszamy do Studenckiego Koła Naukowego Samorządu Terytorialnego. SKNST prowadzi szeroką działalność – projekty często mają charakter interdyscyplinarny, dlatego zapraszamy do współpracy w ramach różnych inicjatyw naukowych także jednostki z innych wydziałów UwB. 

Celem naszego koła naukowego jest szerzenie wiedzy odnośnie ekonomii, administracji, ale również współpraca i zdobywanie nowych doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu (info na plakacie).