Wydział Ekonomii
i Finansów

Lokalne partnerstwo na rzecz zarządzania wiekiem

Pragniemy poinformować, iż  kolejne – drugi spotkanie Lokalnego partnerstwa na rzecz zarzadzania wiekiem realizowanego w ramach  ponadnarodowego  projektu „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”, które odbędzie się 27 lutego 2018 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB, w godz. 9.00-17.00 w sali 207.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowego interdyscyplinarnego modelu NAWIGACJA 50+, wspierającego utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach aktualnego spotkania  Lokalnego Partnerstwa tematem przewodnim będą Obszary zarządzania wiekiem a metody/sposoby wydłużania aktywności zawodowej  Pracowników 50+ w MMŚP. W ramach dyskusji poprzedzonej mini wykładem nad poszczególnymi obszarami chcielibyśmy poznać opinie uczestników spotkania, ale przede wszystkim doświadczenia: czy i w jaki sposób elementy zarządzania wiekiem w poszczególnych obszarach realizowane są instytucjach, które już przyłączyły się do Lokalnego Partnerstwa? Jakie narzędzia w szczególności należy promować do wdrożenia w podlaskich przedsiębiorstwach? Poniżej szczegółowy program spotkania.

Spotkania Lokalnego Partnerstwa służą określeniu zasad, celów i form funkcjonowania Partnerstwa oraz wypracowanie Programu działania na rzecz upowszechnienia procedur wdrażania zarządzania wiekiem do roku 2023 w województwie podlaskim.

Wszystkich zainteresowanych aspektami zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie – serdecznie zapraszamy.

Nazwa Projektu - „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”

Program Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

-  IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie - 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Partnerzy - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania; Lech Garmażeria Staropolska, Företagarna - The Swedish Federation of Business Owners – Szwecja; Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH  - Niemcy

Program 2PL NAWIGACJA 50 +