Wydział Ekonomii
i Finansów

Kształcenie zdalne po świętach wielkanocnych

Do dnia 26 kwietnia 2020r., na Wydziale Ekonomii i Finansów,  kontynuowane jest kształcenie w trybie zdalnym.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora 19 z dnia 18 czerwca 2019 r. dotyczącego organizacji roku akademickiego dni od 17 do 21 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.