Wydział Ekonomii
i Finansów

Konkurs na asystenta w Zakładzie Ekonomii Instytucjonalnej

Konkurs na asystenta w Zakładzie Ekonomii Instytucjonalnej

 

Białystok, 10.09.2021 r.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych

w dyscyplinie ekonomia i finanse

w Katedrze Ekonomii Politycznej Zakładzie Ekonomii Instytucjonalnej

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej uprzejmie informuje, że w konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomii Politycznej  Zakładzie Ekonomii Instytucjonalnej  na Wydziale Ekonomii i Finansów ogłoszonym w dniu  28 lipca 2021 r. pozytywną opinię Komisji Konkursowej otrzymał:

Mgr Mateusz Łajewski

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem w Białymstoku. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Ekonomii i Finansów UwB.