Wydział Ekonomii
i Finansów

Konferencja

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników naukowych do udziału w konferencji naukowej:

IMPROVING ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN THE MODERN ECONOMY organizowanej przez partnera Wydziału -

School of Business of Belarusian State University. Konferencja obędzie się 28-29 maja 2021 r. Organizatorzy przewidują możliwość publikacji. Szczegóły w załączonej ulotce konferencyjnej.

Kontakt z organizatorami konferencji: intconfsbbsu@gmail.com