Wydział Ekonomii
i Finansów

Komunikat Rektora-elekta

Białystok, dnia 8 czerwca 2020 r.

 

Wspólnoty wydziałów i instytutów

Uniwersytetu w Białymstoku

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że :

  • do 15.06.2020 r. ustalam termin zgłaszania kandydatów na dziekana wydziału/dyrektora instytutu na kadencję 2020-2024,
  • pismo zawierające zgłoszenie wraz z załączoną pisemną zgodą proponowanego kandydata należy dostarczyć w terminie do 15.06.2020 r. do Biura Rektora za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej; pismo powinno być podpisane przez zgłaszającego z podaniem imienia i nazwiska oraz wydziału/instytutu,
  • zgłoszenia mogą być przesłane również drogą mailową tylko z domeny uwb.edu.pl do dnia 15.06.2020 r., oryginały dokumentów należy dostarczyć w terminie do 17.06.2020 r. do Biura Rektora za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej.

 

    Rektor-elekt

    Uniwersytetu w Białymstoku

 Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski