Wydział Ekonomii
i Finansów

„Jak optymalnie wyzwolić potencjał regionu w zakresie jego rozwoju z wykorzystaniem żywności wysokiej jakości oraz skracania łańcucha dostaw”