Wydział Ekonomii
i Finansów

IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badaczy Jakościowych

Zapraszamy do udziału w IX Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych, które w tym roku jest organizowane w trybie online przez Instytut Socjologii i Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Ideą corocznych spotkań jest wymiana myśli i doświadczeń między badaczami i badaczkami reprezentującymi różne dziedziny i specjalności naukowe. Celem spotkań jest pogłębianie wiedzy z zakresu badań jakościowych, doskonalenie warsztatu oraz poszukiwanie nowych perspektyw badawczych, a także integracja środowiska badaczy i badaczek jakościowych w Polsce.

W ramach TSBJ odbędą się:

07 czerwca 2021 – warsztaty prowadzone przez wybitnych ekspertów oraz

08 – 09 czerwca 2021 – sympozjum, do którego współtworzenia, w ramach zgłoszonych
grup tematycznych, serdecznie zapraszamy.

 

PROPOZYCJA WARSZTATÓW
07 czerwca 2021

1. Sfokusuj się na focus, czyli zogniskowany wywiad grupowy FGI w praktyce

2. Analiza dyskursu

3. Warsztat na temat ewaluacji: „Ewaluacja nie musi być nudna!”

4. Metodologia teorii ugruntowanej

5. Kreatywność w badaniach jakościowych i analizach danych jakościowych

6. Metoda ciągłego porównywania – odmiany i techniki analityczne

7. Jak badać drugie życie miasta? Etnografia w trudnym terenie. Projekt, realizacja, dylematy etyczne

8. Techniczne aspekty i praktyczne sposoby zastosowania bezpłatnego oprogramowania CAQDAS

9. Teatr partycypacyjny w badaniach socjologicznych - warsztaty

10. Design Thinking

11. CAQDAS, a badania jakościowe w praktyce (Wspomagana komputerowo analiza danych jakościowych)

12. Metodologie indygeniczne

 

 

GRUPY TEMATYCZNE W RAMACH SYMPOZJUM

08 – 09 CZERWCA 2021

1.   Etyka w badaniach jakościowych. Czy pandemia coś zmienia?

2.   „Dwa kroki naprzód, krok wstecz”. O meandrach badań w trudnym terenie

3.   Dylematy w badaniach grup mniejszościowych

4.   Badania jakościowe w borderstudies

5.   Rodzicielstwo w badaniach jakościowych

6.   Disability studies. Możliwości i ograniczenia w interdyscyplinarnych badaniach jakościowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i społecznym niedostosowaniem

7.   Storytelling – potencjał opowieści w badaniach jakościowych

8.   Analiza i interpretacja wyników badań jakościowych – metody, wyzwania, kontrowersje

9.   Superwizja w badaniach jakościowych – dyskusja panelowa

10. Doświadczanie twórczości w różnych jej wymiarach: od codziennej do wybitnej

 

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, ważnych terminów i opłat znajdują się na stronie IX Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych: https://www.tsbj.eu/

 

Z nadzieją na inspirujące naukowe spotkanie,
w imieniu Komitetów Naukowego i Organizacyjnego,

 

dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB

Dyrektor Instytutu Socjologii UwB

dr hab. Alicja Korzeniecka – Bondar

Prodziekan ds. Nauki
Wydział Nauk o Edukacji UwB