Wydział Ekonomii
i Finansów

Inicjatywa Zebrań Naukowych pt. Prawo nowych technologii

Szanowni Studenci, Doktoranci, Pracownicy,
 
w imieniu Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych, funkcjonującego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, informujemy o Inicjatywie Zebrań Naukowych pt. Prawo nowych technologii. Zrodziła się ona w ramach Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa i ma za zadanie prezentować inicjatywy naukowe realizowane w Polsce o charakterze interdyscyplinarnym łączące badania w obszarze prawa, etyki oraz najnowszych technologii, zwłaszcza informatycznych. Inicjatywa ma zintensyfikować dyskusje na tego typu tematy i przyczynić się do rozwoju różnych gałęzi nauki w Polsce, w tych obszarach.
Spotkania online odbywać się będą od 19 października 2021 r., co dwa tygodnie (we wtorki) o godz. 19.00.
Serdecznie zapraszamy.
 
Szczegóły w załączonej ulotce.