Wydział Ekonomii
i Finansów

Informacja o konkursie eseistycznym

Szanowni Państwo,

Fundacja Instytut Suwerennej organizuje konkurs na esej pt. Aktualność Sarmatyzmu. Celem naszej inicjatywy jest zachęcenie do szerokiej debaty na temat współczesnej oceny sarmatyzmu. Konkurs ma stanowić refleksję nad tym, czy sarmatyzm poza wadami zawiera w sobie treści kulturowe, intelektualne, religijne czy też filozoficzne, warte tego, by je zachować lub wręcz przywrócić we współczesnej Polsce. Nie ograniczamy uczestników do wąskiego ujęcia tematu. Liczymy na ciekawe interpretacje w pracach, które do nas dotrą. Ocenimy wszystkie prace, które dotyczyć będą tematu konkursu. Weźmiemy pod uwagę zarówno jakość i wartość tekstów, jak również oryginalność ujęcia konkursowego tematu.

Serdecznie prosimy o rozpowszechnienie informacji do studentów. Konkurs jest skierowany do mieszkańców województwa podlaskiego.

Warunkiem udziału jest przesłanie przygotowanego artykułu własnego autorstwa, który będzie spełniał wymogi poniższego regulaminu, a także dołączenie na kontakt@myslsuwerenna.pl oświadczenia podpisanego przez uczestnika (nadesłać należy jako załącznik skan lub czytelne zdjęcie oświadczenia). Pracę należy przesłać na podanego wyżej maila do 9 grudnia.

Regulamin konkursu i oświadczenie znajdują się w załącznikach.

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody książkowe:

I miejsce: św. Tomasz z Akwinu „O królowaniu”, E. Burke „O duchu i naturze rewolucji”, A. Bocheński „Imperializm państwowy” oraz „Między Niemcami a Rosją”, J. Donoso Cortes „O katolicyzmie, liberalizmie i socjalizmie”, Ł. Górnicki „Droga do zupełnej wolności”, R. Legutko „Esej o duszy polskiej”, L. de Bonald „O władzy najwyższej”

II miejsce: św. Tomasz z Akwinu „O królowaniu”, E. Burke „O duchu i naturze rewolucji”, A. Bocheński „Imperializm państwowy” oraz „Między Niemcami a Rosją”, J. Donoso Cortes „O katolicyzmie, liberalizmie i socjalizmie”, Ł. Górnicki „Droga do zupełnej wolności”

III miejsce: A. Bocheński „Imperializm państwowy” oraz „Między Niemcami a Rosją”, Ł. Górnicki „Droga do zupełnej wolności”

 

Ogłoszenie wyników nastąpi nie później, niż 3 tygodnie po zakończeniu naboru prac konkursowych.

 


Do pobrania:

Oświadczenie

Regulamin konkursu