Wydział Ekonomii
i Finansów

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku

Rok akademicki 2020/2021 zainaugurował w poniedziałek (5 października) Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku.

Podczas uroczystości w wydziałowej auli rektor UwB prof. Robert Ciborowski mówił o wyzwaniach, przed jakimi stoi Wydział i Uczelnia w tym roku. Zwracał uwagę, że o tym, jaką będą miały rolę i w jakim zakresie będą finansowane w przyszłości uczelnie zdecydują w dużej mierze wyniki zbliżającej się ewaluacji. 

To co na uczelni najważniejsze to tworzenie wspólnoty, to jest spotykanie się, organizowanie konferencji, dyskutowanie. Niektórym wydaje się, że studiowanie to dotarcie do wiedzy. Tak, to jest ważny element. Jednak moim zdaniem studiowanie to jest nabywanie kompetencji i umiejętności społecznych. Ludzie, którzy studiują mają niepowtarzalną szansę, by stać się częścią tej wspólnoty – mówił prof. Ciborowski i zwracał uwagę, że w tym roku to wszystko jest bardzo ograniczone, bo uniwersytet przyjmuje w dużej mierze formę zdalną.

Uniwersytet zdecydowanie powinien dawać kompetencje wykraczające poza umiejętności praktyczne: dążenie do prawdy, dążenie do dyskusji, dążenie do argumentowania, umiejętność dotarcia do tego co najważniejsze – podkreślał rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów prof. Marzanna Poniatowicz mówiła o ograniczeniach w organizacji kształcenia związanych z pandemią koronawirusa: By spełnić normy bezpieczeństwa sanitarnego, musieliśmy prawie o połowę zmniejszyć pojemność sal. Drugie uwarunkowanie, które wpłynęło na nasze decyzje, to kwestia specyfiki dyscypliny „ekonomia i finanse”. Nie mamy laboratoriów, ale mamy ćwiczenia, konwersatoria i musimy je zorganizować w sposób bezpieczny przy zachowaniu wysokiej jakości kształcenia. Kolejna sprawa to duża liczba studentów. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że ta rekrutacja była na naszym wydziale bardzo dobra, w przypadku studiów stacjonarnych lepsza nawet niż w ubiegłym roku akademickim. Te wszystkie czynniki wpłynęły na wybrany przez nas model kształcenia.

Życzę i studentom, i doktorantom wytrwałości i odwagi w poznawaniu prawdy. Nauczycielom akademickim życzę wytrwałości w dydaktyce zdalnej i jak najwięcej sukcesów i awansów naukowych – mówiła dziekan. Prof. Marzanna Poniatowicz podziękowała jednocześnie za ogromne wsparcie, jakie otrzymuje w tych trudnych czasach od kadry administracyjnej.   

Immatrykulację studentów poprowadziła prodziekan ds. studenckich dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB. Studia na Wydziale Ekonomii i Finansów rozpoczyna w tym roku akademickim 482 osoby (na pierwszym roku studiów stacjonarnych). 

W uroczystości w auli Wydziału uczestniczyli m.in. prorektor ds. studenckich dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB, Konsul Honorowy Republiki Finlandii Andrzej Parafiniuk - przewodniczący rady Uczelni, prezydent  Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski (członek Rady Wydziału WEiF) oraz zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku – Dawid Iwaniuk, Amelia Dąbrowska – przedstawiciel firmy i360, a także Dyrektor Instytutu Zarządzania – dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB.

 

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Co może wnieść psychologia do ekonomii?” wygłosiła dr hab. Małgorzata Niesiobędzka, prof. UwB. Jest ona autorką książki „Dlaczego nie płacimy podatków?”. To poszukiwanie odpowiedzi na pytania: jakie czynniki ekonomiczne wpływają na decyzje podatników, czy można wzmocnić dyscyplinę podatkową w oparciu o argumenty moralne.

 

>>Link do galerii<<