Wydział Ekonomii
i Finansów

III Kongres Liderów Zmian pt. "Przewaga dzięki współpracy - Wyzwania Gospodarki 4.0"