Wydział Ekonomii
i Finansów

III edycja Olimpiady Statystycznej

W dniu 9.01.2019 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku odbyły się zawody okręgowe III edycji Olimpiady Statystycznej organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Partnerem zawodów okręgowych jest Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB.

Uczestniczyło w nich 45 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego województwa.  Najlepsze wyniki w etapie okręgowym Olimpiady Statystycznej 2018/2019 w województwie podlaskim osiągnęli:

I miejsce – Michał Przerwa – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży,

II miejsce – Adrian Matwiejuk – uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku,

III miejsce – Grzegorz Kiersnowski - uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku.

 

Olimpiada statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje na temat Olimpiady Statystycznej znajdują się na stronie internetowej olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia na etapie centralnym Olimpiady.