Wydział Ekonomii
i Finansów

Grant Narodowego Centrum Nauki - PRELUDIUM 16.

Miło nam poinformować, że grant pracownika Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Pani mgr inż. Anny Matel pt. „Model wyborów mieszkaniowych w cyklu życia gospodarstwa domowego” został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki -  PRELUDIUM 16.

Projekt będzie realizowany pod opieką merytoryczną dr hab. Ewy Roszkowskiej, prof. UwB. W ramach prowadzonych badań zaplanowano w szczególności analizę zmienności czynników kształtujących wybory mieszkaniowe Polaków na poszczególnych etapach cyklu życia gospodarstwa domowego w okresie kształtowania gospodarki rynkowej. Tematyka projektu sytuuje się  w zakresie mikroekonomicznych podstaw funkcjonowania rynku mieszkaniowego. 
 

Serdecznie gratulujemy!