Wydział Ekonomii
i Finansów

Godziny dziekańskie

Dziekan naszego Wydziału dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB ogłasza godziny dziekańskie:

25.04.2019 r. od godziny 15.00 do 26.04.2019 do godz. 20.00