Wydział Ekonomii
i Finansów

Godziny Dziekańskie

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB ogłasza godziny dziekańskie w dniach:
 
16 maja 2019 roku od godziny 16.30
 
oraz
 
17 maja 2019 roku (cały dzień) w związku z organizowanym przez samorząd studentów "Dniem Wydziału 2019". 
 

Do pobrania:

Godziny dziekańskie