Wydział Ekonomii
i Finansów

Godziny dziekańskie w dniu 24 kwietnia 2019 roku.

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB ogłasza godziny dziekańskie w dniu 24 kwietnia 2019 roku w godzinach 11.30-15.00 w związku z uroczystością nadania tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Marianowi Goryni.