Wydział Ekonomii
i Finansów

Gala Start-Up Academy

W dniu 15 czerwca 2019 roku w auli Wydziału Ekonomii i Zarządzania odbyła się Gala Finałowa kończąca I edycję projektu „Start-Up Academy” . 72 uczniów wywodzących się z klas 5-8 podlaskich szkół podstawowych w trakcie trwania projektu mogło rozwijać swoje kompetencje m.in. z zakresu współpracy w grupie, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności.

Projekt  realizowany jest przez Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Historyczno-Socjologiczny oraz partnera: Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  Na jego realizację UwB zdobył dofinansowanie - ponad 343 tys. zł - w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. We wrześniu 2019 roku rozpocznie się druga edycja projektu na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy kolejnych adeptów chętnych do zgłębiania meandrów biznesu!

Do zobaczenia!

Galeria Gala Start-Up Academy