Wydział Ekonomii
i Finansów

DZIEŃ REKTORSKI

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku ustanawia 27.05.2022r. dniem rektorskim.