Wydział Ekonomii
i Finansów

Dzień Rektorski

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku ustanawia 04.06.2021r. dniem rektorskim.