Wydział Ekonomii
i Finansów

DR HAB. DARIUSZ KIEŁCZEWSKI, PROF. UWB ODEBRAŁ NAGRODĘ PTE

Dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB z Wydziału Ekonomii i Finansów odebrał nagrodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego za książkę „Koncepcja zintegrowanej teorii ekonomicznej zrównoważonego rozwoju. Między mainstreamem a heterodoksją ekonomiczną”. Publikację wydało w 2021 roku Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 

 
To ogromny sukces Pana Profesora - serdecznie gratulujemy!
 

Do pobrania: