Wydział Ekonomii
i Finansów

Dr Agnieszka Piekutowska z Wydziału Ekonomii i Finansów otrzyma dofinansowanie z konkursu MINIATURA 5

Miło nam poinformować, że nasza Pani Prodziekan Dr Agnieszka Piekutowska z Wydziału Ekonomii i Finansów otrzyma dofinansowanie w wysokości 41 943 zł na badania pilotażowe w projekcie zatytułowanym „Regionalny barometr protekcjonizmu jako narzędzie analizy barier handlowych”. Jego celem jest konstrukcja narzędzia niezbędnego do analizy barier we współczesnym handlu międzynarodowym - regionalnego barometru protekcjonizmu. W ramach badań pilotażowych zostanie on opracowany dla Polski.

Pomimo postępu w liberalizacji handlu międzynarodowego, dalszy jego rozwój nie może być uznany za pewny. Już w dwóch pierwszych dekadach XXI wieku nastąpiły istotne zmiany polityk handlowych państw, związane m.in. z kryzysem globalnym czy pandemią COVID-19. W takich okolicznościach istnieje potrzeba stałego pomiaru protekcjonizmu – tłumaczy dr Agnieszka Piekutowska. - Brak jest jednak powszechnie zaakceptowanego narzędzia, które odpowiada cechom protekcjonizmu handlowego XXI wieku. Wraz z redukcją ceł, na znaczeniu zyskują środki pozataryfowe, dlatego też cła nie mogą być wyłącznym przedmiotem analizy protekcjonizmu, rodząc realne ryzyko niedoszacowania skali zjawiska. Trudności w oszacowaniu wszystkich barier handlowych stanowią impuls do badań nad opracowaniem aproksymanty: regionalnego barometru protekcjonizmu (RBP).

W konstrukcji RBP dla Polski badaczka wykorzysta tzw. zainteresowanie publiczne – przeanalizuje w tym celu doniesienia dotyczące handlu międzynarodowego w polskiej prasie drukowanej, internecie, radiu, telewizji oraz mediach społecznościowych z okresu od 2005 roku do końca 2020 r.  Jak zaznacza, skonstruowany barometr dla Polski będzie pierwszym regionalnym barometrem protekcjonizmu, dzięki któremu możliwe stanie się - w kolejnych badaniach – uwzględnienie wszystkich barier handlowych w analizie czynników determinujących handel zagraniczny danego kraju.