Wydział Ekonomii
i Finansów

Decyzja Dziekana w sprawie organizacji i form kształcenia na Wydziale Ekonomii i Finansów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021