Wydział Ekonomii
i Finansów

DECYZJA DZIEKANA W SPRAWIE CZASOWEJ ZMIANY FORMY PROWADZENIA WYKŁADÓW NA WEiF

Szanowni Studenci i Pracownicy,
prosimy o zapoznanie się z Decyzją nr 15 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie czasowej zmiany formy prowadzenia wykładów na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB z formy kontaktu bezpośredniego na formę synchroniczną.

Zgodnie z decyzją, od dnia 29 listopada 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. wykłady na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy użyciu platformy EduPortal, zgodnie ze szczegółowym rozkładem zajęć, w formie synchronicznej.