Wydział Ekonomii
i Finansów

DECYZJA DZIEKANA W SPRAWIE CZASOWEJ ZMIANY FORMY PROWADZENIA WYKŁADÓW NA WEiF (08.01.2022 - 06.02.2022)

Szanowni Studenci i Pracownicy,
prosimy o zapoznanie się z Decyzją nr 1 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie czasowej zmiany formy prowadzenia wykładów na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB z formy kontaktu bezpośredniego na formę synchroniczną.

Zgodnie z decyzją, od dnia 08 stycznia 2022 r. do 06 lutego 2022 r. wykłady na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy użyciu platformy EduPortal, zgodnie ze szczegółowym rozkładem zajęć, w formie synchronicznej.