Wydział Ekonomii
i Finansów

Czasopismo Optimum. Economic Studies

Czasopismo Optimum. Economic Studies realizuje zadanie pt. Specjalistyczne tłumaczenie i korekta językowa artykułów naukowych w Optimum. Economic Studies finansowane w ramach umowy nr 878/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/announcement/view/9