Wydział Ekonomii
i Finansów

Certyfikat „Uczelnia Liderów"

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku analizy formalnej i Merytorycznej aplikacji Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku do Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów - 2019" Komisja Certyfikacyjna zdecydowała o przyznaniu Państwa jednostce certyfikatu „Uczelnia Liderów" w ramach 9. edycji Programu. Pozytywny wynik certyfikacji to dowód uznania dla nowatorskich działań programowych i organizacyjnych Wydziału ukierunkowanych na kształcenie age dse z oczekiwaniami rynku pracy, wyposażanie absolwentów w unikatowe umiejętności i kompetencje oraz budowanie wielokierunkowych i efektywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, w tym zwłaszcza z otoczeniem gospodarczym.

 

Syntetyczny opis wniosków sformułowanych w toku oceny Wydziału w VIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”