Wydział Ekonomii
i Finansów

Certyfikat „Uczelnia Liderów"

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku analizy formalnej i Merytorycznej aplikacji Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku do Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów - 2020" Komisja Certyfikacyjna zdecydowała o przyznaniu Wydziałowi Ekonomii i Finansów UwB certyfikatu „Uczelnia Liderów" w ramach 10. edycji Programu. Pozytywny wynik certyfikacji to dowód uznania dla nowatorskich działań programowych i organizacyjnych Wydziału ukierunkowanych na kształcenie zgodne z oczekiwaniami rynku pracy, wyposażanie absolwentów w unikatowe umiejętności i kompetencje oraz budowanie wielokierunkowych i efektywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, w tym zwłaszcza z otoczeniem gospodarczym.

 

 

Ponadto Komisja Certyfikacyjna zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia "Najwyższa jakość studiów". Otrzymują je szkoły wyższe oraz ich jednostki organizacyjne, które wyróżnają się na rynku edukacyjnym wdrożeniem najbardziej zaawansowanych, nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.