Wydział Ekonomii
i Finansów

Blackboard Collaborate - szkolenie dla nauczycieli akademickich WEiF

w związku z Komunikatem nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wskazania platformy do prowadzenia w formie zdalnej zajęć dydaktycznych i konsultacji, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w dniu 30 września 2020 r. (środa) o godz. 13:15 odbędzie się szkolenie  dla nauczycieli akademickich WEiF z platformy Blackboard Collaborate.

Link do szkolenia został wysłany na adresy mailowe nauczycieli akademickich.