Wydział Ekonomii
i Finansów

Awans czasopisma „OPTIMUM. ECONOMIC STUDIES” na 29. pozycję w rankingu 100 najpopularniejszych czasopism naukowych w Polsce (GOOGLE SCHOLAR METRICS 2020)

Z przyjemnością informujemy, że wydziałowe czasopismo „OPTIMUM. ECONOMIC STUDIES” awansowało na pozycję 29. w rankingu GOOGLE SCHOLAR dotyczącym 100 najpopularniejszych czasopism naukowych  w Polsce (w 2019 r.  zajmowało 52. pozycję; w 2018 r. -  60. pozycję).

Link do rankingu: https://scholar.google.pl/citations?view_op=top_venues&hl=pl&vq=pl

Serdeczne gratulacje dla Redaktora Naczelnego czasopisma – Pani dr hab. Anny Gardockiej-Jałowiec, prof. UwB oraz całego Kolegium Wydawniczego!