Wydział Ekonomii
i Finansów

AKADEMIA PARP - kursy online

Informujemy Państwu o projekcie edukacyjnym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o nazwie "Akademia PARP".
 
Celem Akademia PARP - portalu e-learningowego, uruchomionego w ramach Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości i działającego pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym wiedzy z obszaru zakładania i prowadzeniu działalności gospodarczej.
 
W obliczu zagrożenia pandemią dotychczasowe sposoby nauczania uległy znacznej modyfikacji' Coraz więcej osób korzysta z zasobów edukacyjnych dostępnych za pośrednictwem lnternetu. Również Akademia PARP cieszy się rosnącym zainteresowaniem użytkowników. Na portalu zarejestrowało się już blisko 50 tysięcy osób, które uzyskały ponad 40 tysięcy certyfikatów potwierdzających odbycie kursów.
 
Dotychczas w ramach Akademii opublikowano 32 kursy pogrupowane w pięciu obszarach tematycznych: "Finanse", "Marketing", ",Prawo", ",Zarządzanie", ",Kompetencje". oferta edukacyjna Akademii jest stale poszerzania, również przy udziale jej użytkowników, którzy mogą przesyłać propozycje nowych kursów oraz recenzować te, które zostały już opublikowane. Wiemy, że wśród osób korzystających z zasobów Akademii PARP są również studenci i pracownicy uczelni. 
 
Oferta może natomiast stanowić ciekawy materiał wspierający oraz uzupełniający proces nauczania akademickiego. Kursy Akademii PARP mogą być szczególnie przydatne dla studentów kierunków innych niż ekonomiczne, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z obszaru zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.