Wydział Ekonomii
i Finansów

7. EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU AKREDYTACYJNEGO

7. EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU AKREDYTACYJNEGO

"STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ"

_OD SIEDMIU LAT WYBIERAMY I PROMUJEMY NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNE DLA PRACODAWCÓW KIERUNKI STUDIÓW W POLSCE_

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NOWEJ, 7. EDYCJI KONKURSU I PROGRAMU AKREDYTACYJNEGO "STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ", KTÓREGO ORGANIZATOREM MERYTORYCZNYM JEST FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY W TERMINIE DO 17 GRUDNIA 2021 ROKU (PIĄTEK). CELEM KONKURSU JEST PROMOCJA WŚRÓD KANDYDATÓW NA STUDIA NAJLEPSZYCH, NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA PROWADZONYCH PRZEZ POLSKIE UCZELNIE PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE. ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KWESTIONARIUSZA KONKURSOWEGO DOSTĘPNEGO NA WWW.STUDIAZPRZYSZLOSCIA.PL

W poprzedniej edycji Certyfikaty Akredytacyjne "Studia z Przyszłością" wręczone zostały podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbyła się w czerwcu 2021 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Podczas Gali Laureaci Konkursu otrzymali życzenia i gratulacje m.in. od PROF. JERZEGO DUSZYŃSKIEGO, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, DRA INŻ. WOJCIECHA KAMIENIECKIEGO, Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, KRYSTYNY SZUMILAS, Wiceprzewodniczącej Komisji Edukacji, Nauk i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 2011-2013 Minister Edukacji Narodowej oraz PROF. KAZIMIERZA WIATRA, Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Certyfikaty przyznane w tegorocznej, 7. edycji Konkursu wręczymy podczas Gali w PAŁACU DZIAŁYŃSKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W POZNANIU w marcu 2021 roku.

Szczegółowe informacje i zgłoszenie do pobrania na WWW.STUDIAZPRZYSZLOSCIA.PL

W naszym konkursie od siedmiu lat nagradzamy kierunki DOBRZE PRZYGOTOWUJĄCE DO RYNKU PRACY, NOWOCZESNE, PRZYSZŁOŚCIOWE, WARTOŚCIOWE MERYTORYCZNIE. Uzyskanie naszego Certyfikatu gwarantuje rozpoznawalność kierunku i jego promocję w ogólnopolskiej skali. Konkurs to znakomity sposób na budowanie wizerunku studiów jako najlepszych w kraju. Kierunki i specjalności ze Znakiem Jakości "Studia z Przyszłością" to akademicka elita! W ubiegłym roku nasz certyfikat uzyskały m.in. takie uczelnie jak POLITECHNIKA WARSZAWSKA, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU, POLITECHNIKA ŁÓDZKA, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, UCZELNIA ŁAZARSKIEGO I WIELE INNYCH ZNAKOMITYCH POLSKICH SZKÓŁ WYŻSZYCH, PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH. Warto dołączyć do grona Laureatów Konkursu!

POBIERZ FOLDER PODSUMOWUJĄCY VI EDYCJĘ KONKURSU - KLIKNIJ!

Do Programu "Studia z Przyszłością" mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), jak również studia podyplomowe, specjalności, szkoły doktorskie, prowadzone w polskich szkołach wyższych. Certyfikatem "Studia z Przyszłością" wyróżniamy kierunki
i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Kapituła złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Śląskim. W Komisji zasiądą również przedstawiciele środowiska gospodarczego i organizacji pozarządowych zajmujących się jakością kształcenia.

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE DO POBRANIA JEST TUTAJ:
HTTP://WWW.STUDIAZPRZYSZLOSCIA.PL/STRONA-71

_DODATKOWE INFORMACJE:_

tel. +48 32 747-26-03
tel. kom. 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl