Wydział Ekonomii
i Finansów

Zmiana terminu realizacji praktyk studenckich

Uprzejmie informuję, że na wniosek Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów prof. dr hab. Marzanny Poniatowicz Senat UwB  wyraził zgodę na przesunięcie terminu realizacji obowiązkowych praktyk studenckich do końca semestru zimowego w roku akademickim 2020-2021. Przedłużenie terminu nie wyklucza realizacji praktyk w okresie wakacyjnym w roku akademickim 2019/2020 - jeśli ktoś z Państwa ma taką możliwość.

Bez względu na termin realizacji praktyk, zostaną one rozliczone w semestrze zimowym w roku akademickim 2020-2021.