Wydział Ekonomii
i Finansów

Zmiana godzin dyżurów Dziekanatu od dnia 4.12.2017 r.Drodzy Akademicy,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Studentów zgłaszanych w ankiecie ewaluacyjnej, z dniem 4 grudnia 2017 r. następuje zmiana organizacji pracy Dziekanatu. Przedmiotowa zmiana dotyczy wydłużenia godzin dyżurów we wtorki, w pozostałe dni tygodnia zostają zachowane dotychczasowe godziny.

Poniedziałek 9.30-13.30
Wtorek 12.00-17.00
Środa - dzień pracy wewnętrznej
Czwartek 9.30-13.30
Piątek 9.30-13.30
Sobota 9.00-13.30

Jednocześnie informuję, iż od dnia 4 grudnia 2017 r. Prodziekan ds. Studenckich będzie pełnił dyżur w następujące dni:
Wtorek 15.30-17.00
Czwartek 8.15-9.45
Życzę owocnej współpracy!
Prodziekan ds. Studenckich