Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie na warsztaty "Programowanie - Pasja - Biznes"