Wydział Ekonomii
i Finansów

Zapraszamy do udziału w 22. edycji konkursu Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie, która odbędzie się w Łodzi w dniach 17-19 maja 2018 r. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są od 1 do 23 marca. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

W konkursie uczestniczyć mogą zespoły studentów III roku stacjonarnych studiów I stopnia lub III roku stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania. Każdą uczelnię ekonomiczną może reprezentować tylko jeden zespół. W przypadku uczelni nieekonomicznych, w konkursie może wziąć udział tyle zespołów z jednej uczelni, ile jest wydziałów związanych z ekonomią, finansami i zarządzaniem (tylko jeden zespół może reprezentować jeden wydział). W skład zespołu może wchodzić minimum 3, maksimum 5 studentów. Student może uczestniczyć w konkursie tylko raz.

 

Konkurs przebiega etapami. Pierwsze dwa dni to dwa etapy konkursu, w trakcie których uczestnicy przeprowadzają analizę specjalnie na tę okazję opracowanych przypadków i przygotują raporty rekomendujące rozwiązanie przedstawionych problemów. Każdego dnia ‘case study’ dotyczy innych aspektów funkcjonowania firm. Do ostatniego, trzeciego etapu, przechodzą dwie drużyny. Zwycięskie zespoły stają do negocjacji, które przeprowadzane są według założeń nakreślonych przez eksperta.

 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Pula nagród w konkursie wynosi 38 750 zł – nagradzani są uczestnicy 5 najlepszych zespołów. Każdy członek zwycięskiego zespołu otrzymuje, odpowiednio, za zajęcie przez zespół:

I miejsca - 2.500 zł,

II miejsca – 2.000 zł,

III miejsca – 1.500 zł,

IV miejsca – 1.000 zł,

V miejsca – 750 zł.

Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie konkursu.

 

Jak zgłosić zespół do konkursu?

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy odesłać mailem na adres konkurs@fep.lodz.pl, a w ślad za tym obowiązkowo pocztą tradycyjną (z podpisem Rektora/Dziekana) do 23 marca 2018 roku (decyduje data dostarczenia wniosku aplikacyjnego do siedziby Fundacji), na adres:
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29

 

Do Konkursu zakwalifikuje się 15 pierwszych zgłoszonych zespołów - decyduje kolejność zgłoszeń.
 

W razie pytań prosimy o kontakt tel.: (42) 632 59 91, 631 95 58  

 

Harmonogram

  • do 23 marca 2018 roku – termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu
  • do 31 marca 2018 roku – potwierdzenie przez FEP przyjęcia zgłoszenia do konkursu
  • 17-19 maja 2018 roku – konkurs

 

Dokumenty

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszenia zespołu do konkursu

 

Fundatorem konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, zaś organizatorem Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Zwyczajowo, koszty pobytu i wyżywienia w czasie konkursu pokrywa Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Koszty dojazdu pokrywają sami uczestnicy.

 

Zapraszamy również do przeczytania relacji z konkursu PFiZ 2017.