Wydział Ekonomii
i Finansów

XV edycja konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjnej na temat własności intelektualnej.