Wydział Ekonomii
i Finansów

XII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP z najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.