Wydział Ekonomii
i Finansów

XI Edycja Konkursu o Nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów