Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydłużenie terminu składania prac na Konkurs o nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską, doktorską i habilitacyjną.

Szanowni Państwo

informujemy, iż został wydłużony termin składania prac na Konkursy o nagrodę Prezesa NBP za najlepsza pracę magisterską, doktorska i habilitacyjną. Prace można składać do 30 czerwca 2018 r.

Dodatkowo informuję na stronie internetowej www.nbp.pl/konkurs - zostały zamieszczone nowe zaktualizowane regulaminy Konkursu wraz z nowymi załącznikami (dostosowane do przepisów RODO).

Klauzula informacyjna dla promotora lub recenzenta