Wydział Ekonomii
i Finansów

Wsparcie dla studentów: bezpłatne użyczenie komputerów z Wydziału Ekonomii i Finansów UwB

Szanowni Studenci,

mając na względzie, że brak odpowiedniego sprzętu komputerowego może utrudniać lub uniemożliwiać niektórym z Państwa dostęp do kształcenia w trybie zdalnym oraz w związku z przedłużającym się okresem prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, władze dziekańskie Wydziału Ekonomii i Finansów zdecydowały o możliwości czasowego, bezpłatnego użyczenia komputerów (wraz z oprogramowaniem) dla studentów Wydziału.

 Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z dr Agnieszką Piekutowską: piekutowska@uwb.edu.pl

 Mamy nadzieję, że w tym wyjątkowym okresie społeczność akademicka zda egzamin z solidarności i współpracy.