Wydział Ekonomii
i Finansów

Wolontariusze poszukiwani! Ruszył nabór do Studenckiego Pogotowia Lekcyjnego

Chcesz zdobyć cenne doświadczenie? Chcesz pomóc? Przyłącz się do kolejnego semestru akcji Studenckie Pogotowie Lekcyjne organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku we współpracy z organizacjami charytatywnymi!

Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy na semestr letni akcji Studenckie Pogotowie Lekcyjne. Uczelnia organizuje akcję od 2013 roku, we współpracy z Caritas i Eleosem. Studenci dyżurują w świetlicach socjoterapeutycznych prowadzonych przez te organizacje. Pomagają przychodzącym do nich dzieciom przede wszystkim w odrabianiu lekcji.

W bieżącym semestrze studenckim wsparciem w ramach akcji mają zostać objęci podopieczni 7 świetlic prowadzonych w Białymstoku przez Caritas oraz Eleos. Rekrutacja wolontariuszy potrwa do 15 marca.

Wolontariusze będą dyżurować w wybranych placówkach raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godzinach popołudniowych, według ustalonych z nimi grafików. Studentów będą wspierać zatrudnieni w świetlicach wykwalifikowani opiekunowie. Dyżury potrwają do końca semestru.

W załączonej ulotce znaleźć można więcej informacji. Wypełnioną kartę zgłoszeniową, należy wysłać na adres: pogotowie@uwb.edu.pl do 15 marca 2020 r.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia aktywnego udziału w tak szczytnej Inicjatywie.

 


Do pobrania:

Ogłoszenia

Karta zgłoszenia