Wydział Ekonomii
i Finansów

Trwa XIII Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Szanowni Państwo,

Do 31 lipca przyjmowane są zgłoszenia do KONKURSU VERBA VERITATIS z
zakresu etyki biznesu, organizowanego już po raz trzynasty przez
Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona
Koźmińskiego. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody
pieniężne o łącznej wartości minimum 10 TYS. ZŁ.

Do udziału w konkursie zapraszamy studentów i absolwentów uczelni
wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac: licencjackich,
magisterskich, doktorskich, MBA, podyplomowych lub inżynierskich,
które zostały obronione nie wcześniej niż w 2015 roku.

 ZAKRES TEMATYCZNY PRAC, KTÓRE ZOSTAĆ ZGŁOSZONE:
- etyka biznesu,
- zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach
pokrewnych,
- społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
- ład korporacyjny,
- innowacyjność społeczna w gospodarce,
- dobre praktyki na rynku finansowym,
- przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

JAK ZGŁOSIĆ PRACĘ?
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz
zgłoszeniowy, skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy
(zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu) oraz egzemplarz
zgłaszanej pracy i streszczenie w wersji elektronicznej.
Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na adres
e-mail: KONKURS@KPF.PL

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 31 LIPCA 2018 ROKU

Więcej informacji o Konkursie, w tym sposób zgłoszenia pracy,
regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie
WWW.KPF.PL

MATERIAŁY DO POBRANIA:

* INFORMACJA O KONKURSIE - wersja tekstowa do publikacji
www.kpf.pl/pliki/konkurs/verba-2018-o-konkursie-do-publikacji.docx
* REGULAMIN KONKURSU www.kpf.pl/pliki/konkurs/regulamin_verba_veritatis_2018.pdf
* FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY www.kpf.pl/pliki/konkurs/formularz_2018.pdf
* MATERIAŁY GRAFICZNE (plakat i grafiki na stronę www i do mediów społecznościowych): www.kpf.pl/pliki/konkurs/verba-veritatis-2018.zip