Wydział Ekonomii
i Finansów

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku proponuje studentom w roku akademickim 2017/18 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z Łaciny poza programem studiów.

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Uniwersytetu w Białymstoku

proponuje studentom  w roku akademickim 2017/18

bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z Łaciny poza programem studiów.

 

Quis homo eruditus sine linguae Latinae scientia?

( Kimże jest człowiek wykształcony bez znajomości języka łacińskiego? )

Ab ovo,

czyli język łaciński od podstaw

                                                                                   

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na zajęcia

z języka łacińskiego w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych,

którzy chcieliby:

- rozpocząć naukę języka łacińskiego od początku,

  czyli „ab ovo” jakby powiedzieli starożytni Rzymianie

- przypomnieć język łaciński, bo

  „Repetitio est mater studiorum”(Powtarzanie jest matką nauk.)

- pogłębić, poszerzyć znajomość łaciny, bo

  „Discere numquam satis”( Nauki nigdy dosyć. )

 

         Zajęcia w wymiarze 50 godzin rozpoczną  się  w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się

07.11.2017r  (wtorek) o godz. 18.00 

w sali 77 , przy Pl. NZS 1 (Wydział Filologiczny)

 

Rejestracja w Usosweb od 16.10. do 6.11.2017 r.

 

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

Kontakt  z prowadzącą mgr Aliną Pawłowską: alina.pawlowska@uwb.edu.pl                       lub  z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych :spnjo@uwb.edu.pl