Wydział Ekonomii
i Finansów

Seminarium naukowe-praktyczne dla studentów

Seminarium naukowe - praktyczne dla studentów
Więcej o seminarium studenci mogą dowiedzieć się na stronie Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej Mediów i Internetu pod adresem: https://www.facebook.com/events/348769185869208/
Uczestnicy, którzy chcą otrzymać certyfikat proszeni są o przesłanie e-maila na adres: seminarium.dyrektywa@gmail.com