Wydział Ekonomii
i Finansów

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza na wakacyjne praktyki

Szczegółowe informacje: link