Wydział Ekonomii
i Finansów

Rejestracja na seminarium Międzynarodowe stosunki gospodarcze - studia stacjonarne 2 stopnia

Specjalność: Obsługa celna i spedycja międzynarodowa  

Zapisy na seminarium magisterskie

Proszę o zapoznanie się z ofertami promotorów:

Prof. dr hab. Henryk Wnorowski

Dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB

Należy wybrać jednego promotora i zarejestrować się do danej grupy prowadzonej przez danego promotora w systemie USOSweb w terminie:

30.05.2019 od godz. 10.00 do 03.06.2019 do godz. 20.00

Osoby, które nie dokonają zapisu w systemie USOSweb decyzją Dziekana będą zapisane administracyjnie.